Ladda ner som Pdf: Hjärt-sutran TNH.pdf

INSIKTEN SOM FÖR OSS TILL DEN ANDRA STRANDEN

Avalokiteshvara,
i djup utövning av
insikten som för oss till den andra stranden,
upptäckte plötsligt
att alla fem skandhas är lika tomma,
och i och med denna transformerande insikt
var han befriad från allt lidande.

IMG 3618”Hör här Sariputra,
Själva denna kropp är Tomhet
Och Tomhet är denna kropp.
Denna kropp är inte något annat än Tomhet,
och Tomhet inte något annat än denna kropp.
Denna sanning
gäller även känslorna,
sinnesintrycken, de mentala formationerna
och medvetandet.

Hör här Sariputra,
Alla fenomen bär Tomhetens prägel;
Deras sanna natur är denna:
inte födelsens och inte dödens,
inte varats och inte icke-varats
inte befläckelsens och inte renhetens,
inte ökningens och inte minskningens.

Av detta följer
att i Tomheten
är kropp, känslor, sinnesintryck,
mentala formationer och medvetande
inte separata yttringar
hos självet.

Fenomenens arton hemvister
som är de sex sinnesorganen
de sex sinnesobjekten
och de sex medvetandena
är inte heller separata yttringar
hos självet.

Tillblivandets tolv länkar,
varandra avhängiga,
och deras utslocknande
är inte heller separata yttringar
hos självet.

Lidandet, lidandets orsaker,
dess upphörande, Vägen,
insikten och uppnåendet
är inte heller separata yttringar
hos självet.

Var och en som kan se detta
har inte längre behov
av något att uppnå.

Bodhisattvas som utövar
Insikten som för oss till den andra stranden
Ser inga fler hinder i sitt sinne,
Och eftersom
inga hinder längre finns i sinnet
kan de befrias från all rädsla,
omintetgöra alla falska intryck
och inträda i fullkomlig Nirvana

Alla Buddhas i det förgångna, nutiden och framtiden
kan med utövandet av
insikten som för oss till den andra stranden
uppnå autentisk och fullkomlig Upplysning.

Sålunda, Sariputra,
må det bli känt
att insikten som för oss till den andra stranden
är ett mäktigt mantra,
det mest upplysande mantrat,
ett ojämförligt mantra,
den sanna visdom som har makt
att göra slut på allt lidande.
låt oss därför utropa
ett mantra som lovprisar
insikten som för oss till den andra stranden:
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha! (tre ggr)

Översättning till svenska
Inger Edelfeldt 16/1 2015