Mindfulness.

Jag använder mindfulness-meditation i grupp behandling som stressreducering, livsstilsförändring, som friskvård, för dig som arbetar för mycket, för oro/ångest, irritation, negativa tankar, depression etc. Jag använder också mindfulness-metoder i individuella samtalskontakter.
Jag har fått meditationsundervisning och kunskap i buddhistisk psykologi av den vietnamesiske zenmästaren Thich Nhat Hanh och hans elever.
Meditationsläraren Vidyamala Burch har givit inspiration.
Mindfulness-baserad behandling lär ut vissa färdigheter till deltagarna. Flera av dessa färdigheter finns beskrivna i mindfulness-baserade program så som MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) och MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression).

Qigong

Qigong läraren Fan Xiulan har undervisat mig i qigong, bijun-metoden och meditation. Därtill Taiji-undervisning av Li Min Hua.

Legitimerad kognitiv psykoterapeut.

Min psykoterapeutiska utbildning har jag fått vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi hos Hjördis och Poul Perris, där kognitiva och beteendeinriktade tekniker, anknytningsteori och schematerapi är teoretisk grund. Tidigare utbildningar till socionom och tre terminer idé-historia vid Stockholms universitet.

Medkänsla.

Jag är influerad av Paul Gilbert och Compassion Focus Therapy (CFT), där ett evolutionärt perspektiv och förhållningssätt kring känslor som oro, blyghet, vrede, skam lyfts fram.

Beroendebehandling.

Arbetar med Mindfulness-baserad behandling med beroende i grupp. Anhörigsamtal och behandling av beroende och anhöriga utifrån KBT, mindfulness och 12-stegsmodellen där Gestaltterapeuten Torbjörn Fjellström från Korpberget varit en lärare till mig.

Föräldraskap.

Instruktör i programmen KOMET och ABC, Alla barn i centrum, två program där föräldrar träffas i grupp. Samtalskontakter med fokus föräldraskap. Erbjuder samtal om föräldraskap i enskilda samtal.

Tjänster

Mindfulness-baserad KBT – individuella samtal.
Mindfulness-baserad grupp behandling – stressredusering, oro, ångest, depression, friskvård, missbruk.
Psykoterapi och rådgivning för anhörig eller barn med erfarenhet av missbruk i familjen.
Föreläser om mindfulness, medkänsla. Dess etik och praktik.

Kontakt
70411023 900261923684519 8235449509174312960 nJohan Kenneth Lagerstedt – mail; Stockholm