På denna sida publiceras aktuella händelser.

Zen-buddhism en introduktionskurs

Start 22 mars 2016

Välkommen till en introducerande kurs i zen-buddhism i Plum Village tradition.

Vi träffas vid fyra tillfällen (18:30 – 20:45). Meditationer lärs ut och vi samtalar om några grundläggande tema i traditionen

Tisdag 22 mars, Meditation och Lidande.

Tisdag 5 april , Meditation och Mindfulness.

Tisdag 19 april, Meditation och Medkänsla.

Måndag 2 maj, Meditation och Ickevåld.

Anmälan och mer information;

Plats Midsommarkransen, Stockholm

Litteratur: How to Love, Thich Nhat Hanh (2015).

Plum Village tradition härstammar från den kinesiske munken Linji (död 866) och undervisningen har förmedlats vidare från meditationsmästare till meditationsmästare fram till idag och den vietnamesiske zenmästaren Thich Nhat Hanhs och hans elever.

En undervisning som nu influerar västerländsk stresshantering och förnyelsen av västerländsk psykoterapi där meditation, mindfulness och medkänsla idag ses som sekulära, vetenskapligt användbara färdigheter att lära ut.

Mindfulness-meditation ett alternativ till marijuana för unga kvinnor med marijuanamissbruk att handskas med ångest, oro och stress

Mindfulness-meditation ett alternativ till marijuana för unga kvinnor med marijuanamissbruk att hantera ångest, oro och stress

Detaljer

En studie av Motiverande Samtal (MI) och Mindfulness-Meditation för unga amerikanska kvinnliga marijuanabrukare (18-29 år) visar minskat marijuanabruk för kvinnorna efter att de börjat meditera - och speciellt de dagar då de mediterade – jämfört med en kontrollgrupp.

En amerikansk pilotstudie (de Dies et. al. 2011) testade effekten av en mindre intervention – (MI) plus Mindfulness-meditation vid två sessioner, och med uppmaning att fortsätta meditera och föra dagbok.

32 kvinnor mellan 18-29 år fördelades slumpmässigt till antingen två sessioner (MI) och Mindfulness-meditation (22 stycken) eller en kontrollgrupp utan behandling (12 stycken).

Kvinnorna rapporterade bruk av marijuana i snitt 18 av de senaste 30 dagarna före det första terapeutiska samtalet.

Deltagarna som fick MI och Mindfulness-meditation visade sig använda marijuana 6,15 färre dagar jämfört med kontrollgruppen efter en månad. Efter två månader var antalet färre dagar 7,81 och efter tre månader var antalet färre dagar med marijuana 6,83.

I snitt mediterade deltagarna som fick insatsen 8,5 dagar per månad. De dagar kvinnorna mediterade var sannolikheten hälften så stor att de brukade marijuana.

Interventionen innehöll mindfulness-baserade komponenter från MBSR, Mindfulness-baserad stressreduktion, Kabat-Zinn (1990) och MBCT, Mindfulness-baserad kognitiv terapi, Segal, William, & Teasdale, (2002).

Vid den första av två sessioner övades en fem-minuters och en 15-minuters guidad meditation. Deltagarna introducerades till ett alternativt förhållningssätt att relatera till negativa affekter. De fick en CD med meditationer att träna hemma med och föra dagbok.

Efter två veckor genomfördes den andra sessionen med uppföljning och diskussion kring hinder för att föra in meditation i vardagen.

Ångest och avslappning

Av de 32 kvinnorna fann man att 89 % av dem hade minst ett symptom på generellt ångestsyndrom (GAD). Av de kvinnor som uttryckte någon önskan att vilja sluta – använde 93 % av kvinnorna marijuana för att få hjälp att slappna av, 84 % för att lindra ångest, och 88 % till hjälp för att finna lugn och ro. Tidigare studier har visat signifikanta kopplingar mellan marijuanabruk och exempelvis agorafobi, oro, och ångestkänslighet.

Relationen mellan GAD symptom och användning av marijuana för stressreducering och avslappning var märkbar hos kvinnorna i studien. Fynd som dessa stöder uppfattningen att individer som upplever ångest symptom använder marijuana som en coping-metod. Drogen blir ett sätt att hantera sin ångest och oro.

Författarna till studien antog att mindfulness-baserad meditation kan vara ett alternativ till marijuana för kvinnorna. Studien visar att meditation kan vara ett realistiskt alternativ.

Trots att bara en deltagare var helt drogfri över de tre månaderna ger även en minskning av antalet missbrukande dagar med 6-8 per månad en viss positiv effekt på kvinnors hälsa.

Detta är en mindre intervention med två sessioner. Mindfulness-baserade interventioner görs oftast med fler sessioner och med fokus på att motivera till meditation mellan sessionerna och till att få meditation bli en del av vardagen i tillfrisknandet från ett missbruk.

de Dios, M. A., Herman, D. S., Britton, W. B., Hagerty, C. E., Anderson, B. J., & Stein, M. D. (2011). Motivational and mindfulness intervention for young adult female marijuana users. Journal of Substance Abuse Treatment, 42(1), 17–33.

Introduktion zen 19 januari

Mindfulness – Medkänsla - Meditation – En introduktion Start 19 januari 2016

Välkommen till en introducerande kurs i zen-buddhism i Plum Village tradition.

Vi träffas vid fyra Tisdagar (18:30 – 20:45). Meditationer lärs ut och vi samtalar om några grundläggande tema i traditionen

19 januari, Meditation och Lidande.

2 februari, Meditation och Mindfulness.

16 februari, Meditation och Medkänsla.

1 mars, Meditation och Ickevåld.

Litteratur som introduktion och inspiration: How to Sit, av Thich Nhat Hanh (2015) och The Mindfulness Survival Kit, av Thich Nhat Hanh (2014)

Anmälan och mer information;

Plats Midsommarkransen, Stockholm

Plum village tradition härstammar från den kinesiske munken Linji (död 866) och undervisningen har förmedlats vidare från meditationsmästare till meditationsmästare fram till idag och den vietnamesiske zenmästaren Thich Nhat Hanhs och hans elever.

 

En undervisning som nu influerar västerländsk stresshantering och förnyelsen av västerländsk psykoterapi där meditation, mindfulness och medkänsla idag ses som sekulära, vetenskapligt användbara färdigheter att lära ut.

 

Förutom meditation följer nunor och munkar föreskrifter så som vegetarianism och nykterhet vilket är en del av att odla mindfulness och medkänsla med sig själva och omvärlden.

peace is every step

 

Walking meditation

peace is every stepVälkommen till gående meditation lördagen den 12 september 2015 klockan 10.00

Vi samlas vid Zinkensdamms IP (T-station Zinkensdamm)

Denna meditation är perfekt att ta med sig barn till!

Are Mindfulness-Based Interventions Effective for Substance Use Disorders? A Systematic Review of the Evidence

Ger mindfulness-baserad behandling effekt vid missbruk av alkohol, tobak och narkotika?

Det finns bevis på att Mindfulness-baserade interventioner är effektiva vid behandling av substans-missbruk. En genomgång av forskning identifierar en signifikant minskning av alkohol, kokain, amfetaminer, marijuana, tobak och opiat konsumtion hos deltagare i Mindfulness-baserad behandling jämfört med kontrollgrupper.

Chiesa & Serretti (2014) vid universitetet i Bologna har funnit 24 vetenskapligt acceptabla studier fram till december 2011, där Mindfulness-baserade interventioner för substans-missbruk beskrivs.

Deras granskning visar att Mindfulness-baserad intervention kan leda till minskad konsumtion av ett flertal substanser, inklusive alkohol, kokain, amfetaminer, marijuana, tobaksrökning, och opiater.

Det finns också preliminära bevis som tyder på att Mindfulness-baserad intervention hör samman med minskning av upplevd craving (en intensiv önskan, begär) hos deltagarna. Fynden är betydelsefulla då craving är en stark variabel associerad med återfall i substansbruk avseende alla större droger.

En ökning av mindfulness kan också iakttas, vilket kan beskrivas med att interventionerna ger en ökning av förmågan att vara uppmärksam. En uppmärksamhet med vissa specifika kvalitéer som att kunna vara i kontakt med obehagliga känslor eller kroppsliga sensationer, istället för att försöka undvika det obehagliga. Ett undvikande som många gånger leder till craving och återfall i substans missbruk.

De mindfulness-baserade interventionerna som ingår i genomgången är; Vipassana meditation, Mindfulness-based stress reduction MBSR, Mindfulness-based cognitive therapy MBCT, Mindfulness-based relapse prevention MBRP, Dialektisk beteende terapi DBT, Acceptance and commitment therapy ACT och Spiritual self schema therapy (innehållande schema-terapi och buddhistisk filosofi, vilket visat effekt i minskat HIV riskbeteende och minskad konsumtion av narkotika jämfört med kontrollgrupp),

Interventionerna som studerats skiljer sig åt på olika vis i design och hur mycket tid för mindfulness-utövande som ingår i programmen, där DBT och ACT har mindfulness som en mindre del, medan MBSR, MBCT och MBRP har mindfulness som övervägande inslag i sina program.

Det är värt att nämna att alla undersökta interventioner inte skiljer sig åt när det gäller de mest grundläggande inslagen. Dessa är enigt Chiesa & Sirretti,

  1. för det första utvecklandet av ett mentalt tillstånd som kännetecknas av full uppmärksamhet till inre och yttre erfarenheter
  2. för det andra en attityd som kännetecknas av ett icke-dömande och en öppenhet till aktuella erfarenheter.

Litteratur: Are Mindfulness-Based Interventions Effective for Substance Use Disorders? A Systematic Review of the Evidence.Substance Use & Misuse.Chiesa & Serretti (2014)

http://www.tandfonline.com

Den 1 september 18:30 Meditation i Plum village anda

Vi fortsätter att träffas för att meditera varannan vecka.

Var; T-station Midsommarkransen.

Tema denna gång; Mindfulness, vad är det?

Vi 
kommer efter sommaren börja läsa; Being peace av Thich Nhat Hanh
. Boken publicerades första gången 1987. Ett tema hos Hanh är att fred i världen börjar med vår egen inre frid.

Mindfulness-meditation och en sharing om det vi läser och eller ett samtal om något aktuellt tema.

När; tisdag den 1 september 2015. Vi samlas mellan 18:15 och18:30 och håller på till ca 20:30. Du kan komma vid ett tillfälle! Du får vara nybörjare.

Välkommen Kenneth

Kontakt:

http://www.adlibris.com/se/bok/being-peace-9781888375404

being peace