En introduktionskurs i zenbuddhistisk meditation i Thich Nhat Hanhs och Plum Village tradition

Lördag den 19 november 2016. Tid 9.00 - 14.00 Var: Skolhuset Östergarn, Gotland.

Kursen passar både för nybörjare och för dig som redan mediterar.

Du får lära dig zenmeditation, och ett par tema. I denna kurs Medkänsla och Ahimsa, Icke-våld.

”One way of taking care of our suffering is to invite a seed of the opposite nature to come up. As nothing exists without its opposite, if you have a seed of arrogance, you have also a seed of compassion. Every one of us has a seed of compassion. If you practice mindfulness of compassion every day, the seed of compassion in you will become strong.” Utdrag från: Thich Nhat Hanh. ”No Mud, No Lotus: The Art of Transforming Suffering.” Som är litteratur till kursen.

peace

Meditationslärare Johan Kenneth Dornell. Mer information och anmälan;