Introduktionskurs i zenbuddhistisk meditation i Thich Nhat Hanhs och Plum Village tradition (2)

Söndag den 30 oktober 2016. Tid 11-16 Var: Butik Shanti, Badhusgatan 3d Västerås

Kursen passar både för nybörjare och för dig som mediterar. Ta med pall eller kudde och liggunderlag om du har. Du får lära dig zenmeditation, och tema i denna kurs är de fyra ädla sanningarna, och Smrti, mindfulness. nomud Litteratur: "No mud, no lotus: The Art of Transforming Suffering”. av Thich Nhat Hanh (2015)

Mer information och anmälan;  

I Buddhism är Smrti, mindfulness nyckeln. Mindfulness är energin som sprider ljus på alla ting och alla aktiviteter - Den skapar förmågan till koncentration. Och den ger djup insikt och vakenhet. Mindfulness är vid grunden av all buddhistisk praktik.