Introduktionskurs i zenbuddhistisk meditation i Thich Nhat Hanhs och Plum Village tradition

Lördag 10 september 2016. Tid 9.00 -11.00 och 12.00 -14.00 Var: Skolhuset Östergarn, Gotland.

Kursen passar både för nybörjare och för dig som mediterar. Ta med pall eller kudde och liggunderlag om du har. Vanliga stolar finns att sitta på. Du får lära dig zenmeditation, och tema i denna kurs är meditation, de fyra ädla sanningarna, och mindfulness. nomud Litteratur: No mud, no lotus av Thich Nhat Hanh (2015)

Mer information och anmälan;

I Buddhism är Smrti, mindfulness nyckeln. Mindfulness är energin som sprider ljus på alla ting och alla aktiviteter - Den skapar förmågan till koncentration. Och den ger djup insikt och vakenhet. Mindfulness är vid grunden av all buddhistisk praktik.

Denna zenbuddhistiska tradition härstammar från den kinesiske munken Linji (död 866) och undervisningen har förmedlats vidare från meditationsmästare till meditationsmästare fram till idag och den vietnamesiske zenmästaren Thich Nhat Hanh och hans elever.