Må ungdomar uppmuntras att gå till AA eller NA?

Känner sig ungdomar trygga på 12-stegsmöten? Vad ska man tänka på när man informerar om 12-stegsmöten till ungdomar? Passar AA och NA för alla ungdomar med ett substansmissbruk? Har AA/NA effekt för nykterhet och drogfrihet? Hjälper AA/NA till att förändra den unges sociala sammanhang, till ett mer nykterhetsstödjande?

Forskning kring gruppen ungdomar 13-19 år och kring unga vuxna 18-25 år med substansmissbruk presenteras. Det finns kunskapsluckor i ämnet ungdomar och 12-steg. Ska vi som professionella uppmuntra ungdomar att gå på möten?

Inbjudan till ett föredrag med avslutande diskussion. Torsdag den 2 juni 2016 klockan 9:00 till 10:15.

Industrivägen 22b, våning 3, vid Upplands Väsby station.

Föredraget vänder sig till professionella som arbetar med ungdomar och/eller unga vuxna med substansmissbruk.

Anmälan:

Kenneth Dornell

Leg psykoterapeut

MiniMaria och Behandlingsteamet Upplands Väsby