På denna sida publiceras aktuella händelser.

Tree Quick Exercises to Increase Your Mindfulness Today

Johan Kenneth Dornell works at Mind Sthlm as a licensed psychotherapist who practices cognitive-behavioral therapy (CBT), specializing in Mindfulness-based interventions and Buddhist psychology.

Mindfulness creates an opportunity for better understanding and compassion for oneself and the world. Here are his three best exercise that you can easily do at home or at work.

1. Perform a Tea Ceremony

This exercise involves an awareness of everyday activities. Mindfulness means paying attention using your senses – sight, hearing, taste, smell and touch. Sensing always happens within the body and in the present moment, therefore, tuning into your senses helps to bring you into the here and now.

To initiate this, Kenneth suggests drinking hot green tea while paying attention to the tea ceremony. This may involve listening to the sound of the water boiling in the kettle; watching the color of the water change as it meets the tea leaves; smelling the aromas of the tea as they near your lips; taking a sip of the tea, allowing it to sit on your tongue and savoring the taste; and noticing the warmth of the cup in your hands.

By observing when you are behaving on autopilot, through force of habit, or on impulse, you are creating the possibility for behaving differently. You are being mindful of what you are doing as you are doing it.

This awareness can begin with drinking tea and then expand into every aspect of your life. 

2. Focus On Your Breathing

Breathing exercises do not need to be time-consuming. This is a simple breathing exercise, which you can practice at any time throughout the day.

To perform this exercise, you may close your eyes, place your hand on your chest and take a minimum of three (deep) conscious breaths.

3. Smile at a Flower

The final exercise is intended to connect you with the natural environment.

Begin by selecting an object (a flower or a tree) in your immediate setting and concentrate on it for a minute or two.

Allow your thoughts to escape your mind and look at the object as if it were for the first time. Kenneth recommends doing this while smiling as this has the power to create inner joy. “Breathing in, I see the flower blooming”.

Kurs i zen meditation med tema Ahimas, Icke-våld och Karuna, Medkänsla

Lördag 4 mars 2017. Tid 9.00 – 14.00 (med en timmes paus) Var: Stockholm, Midsommarkransen.

Nybörjare och vana att meditera välkomna! Vi praktiserar några meditationer och team icke-våld och medkänsla vävs in i kursen, både teoretiskt men framförallt praktiskt utifrån Thich Nhat Hanhs undervisning.

facebook.com/events/

Alla ideologier, religioner eller läror - religioner är en form av ideologi - är inte likadana. Tror vi det hamnar vi kanske i ett synsätt, att ingenting har ett värde eller mening. Eller att alla ideologier alla läror är lika bra.
Men inom den zenbuddhism som denna kurs utgår ifrån menar man att det finns värden, det finns ett lidande hos alla levande varelser och att vi som människor må leva med intentionen att mildra lidandet.
Och att använda oss av medkänsla, förståelse och icke-våld för att kunna mildra lidande inom oss själva och hos andra människor, djur, natur, mineraler.

Icke-våld kan användas i mötet med motsättningar och konflikter.
Mahathma Gandhi använde icke-våld i Indien flör att påvisa förtryck och för att förändra samhället. Lärare som Dalai Lama och Thcih Nhat Hanh verkar i samma tradition med erfarenhet från Tibet och Vietnam.

Mer information och anmälan;

Litteraturtips: How to Love och Being peace av Thich Nhat Hanh.

adlibris.com/se/bok/how-to-love

En introduktionskurs i zenbuddhistisk meditation i Thich Nhat Hanhs och Plum Village tradition

Lördag den 19 november 2016. Tid 9.00 - 14.00 Var: Skolhuset Östergarn, Gotland.

Kursen passar både för nybörjare och för dig som redan mediterar.

Du får lära dig zenmeditation, och ett par tema. I denna kurs Medkänsla och Ahimsa, Icke-våld.

”One way of taking care of our suffering is to invite a seed of the opposite nature to come up. As nothing exists without its opposite, if you have a seed of arrogance, you have also a seed of compassion. Every one of us has a seed of compassion. If you practice mindfulness of compassion every day, the seed of compassion in you will become strong.” Utdrag från: Thich Nhat Hanh. ”No Mud, No Lotus: The Art of Transforming Suffering.” Som är litteratur till kursen.

peace

Meditationslärare Johan Kenneth Dornell. Mer information och anmälan;

Introduktionskurs i zenbuddhistisk meditation i Thich Nhat Hanhs och Plum Village tradition

Lördag 10 september 2016. Tid 9.00 -11.00 och 12.00 -14.00 Var: Skolhuset Östergarn, Gotland.

Kursen passar både för nybörjare och för dig som mediterar. Ta med pall eller kudde och liggunderlag om du har. Vanliga stolar finns att sitta på. Du får lära dig zenmeditation, och tema i denna kurs är meditation, de fyra ädla sanningarna, och mindfulness. nomud Litteratur: No mud, no lotus av Thich Nhat Hanh (2015)

Mer information och anmälan;

I Buddhism är Smrti, mindfulness nyckeln. Mindfulness är energin som sprider ljus på alla ting och alla aktiviteter - Den skapar förmågan till koncentration. Och den ger djup insikt och vakenhet. Mindfulness är vid grunden av all buddhistisk praktik.

Denna zenbuddhistiska tradition härstammar från den kinesiske munken Linji (död 866) och undervisningen har förmedlats vidare från meditationsmästare till meditationsmästare fram till idag och den vietnamesiske zenmästaren Thich Nhat Hanh och hans elever.

 

Introduktionskurs i zenbuddhistisk meditation i Thich Nhat Hanhs och Plum Village tradition (2)

Söndag den 30 oktober 2016. Tid 11-16 Var: Butik Shanti, Badhusgatan 3d Västerås

Kursen passar både för nybörjare och för dig som mediterar. Ta med pall eller kudde och liggunderlag om du har. Du får lära dig zenmeditation, och tema i denna kurs är de fyra ädla sanningarna, och Smrti, mindfulness. nomud Litteratur: "No mud, no lotus: The Art of Transforming Suffering”. av Thich Nhat Hanh (2015)

Mer information och anmälan;  

I Buddhism är Smrti, mindfulness nyckeln. Mindfulness är energin som sprider ljus på alla ting och alla aktiviteter - Den skapar förmågan till koncentration. Och den ger djup insikt och vakenhet. Mindfulness är vid grunden av all buddhistisk praktik.

 

 

Må ungdomar uppmuntras att gå till AA eller NA?

Känner sig ungdomar trygga på 12-stegsmöten? Vad ska man tänka på när man informerar om 12-stegsmöten till ungdomar? Passar AA och NA för alla ungdomar med ett substansmissbruk? Har AA/NA effekt för nykterhet och drogfrihet? Hjälper AA/NA till att förändra den unges sociala sammanhang, till ett mer nykterhetsstödjande?

Forskning kring gruppen ungdomar 13-19 år och kring unga vuxna 18-25 år med substansmissbruk presenteras. Det finns kunskapsluckor i ämnet ungdomar och 12-steg. Ska vi som professionella uppmuntra ungdomar att gå på möten?

Inbjudan till ett föredrag med avslutande diskussion. Torsdag den 2 juni 2016 klockan 9:00 till 10:15.

Industrivägen 22b, våning 3, vid Upplands Väsby station.

Föredraget vänder sig till professionella som arbetar med ungdomar och/eller unga vuxna med substansmissbruk.

Anmälan:

Kenneth Dornell

Leg psykoterapeut

MiniMaria och Behandlingsteamet Upplands Väsby